Luna – Mosaico Polo Sur – Toni Font

Luna - Mosaico Polo Sur - Toni Font

Envio (una mica reduida de qualitat, perquè sino no passa), la darrera imatge que he processat de la Lluna. Es un mosaic de 13 imatges procedents de 13 videos de 10.000 frames, capturats amb el Firecapture. La càmera, una ZWO ASI 290MM amb filtre R.

A sota us envio els detalls de la captura i del processat amb el Autostakkert, el Pixinsight i el MICE. Espero que us agradi

Data TU: 2020-04-04
Hora TU: 21:36 .. 22:32
Lloc: L'Hospitalet
Meteo: Temperatura: 14,6 .. 12,6 ºC
Objecte: Pol Sud Lluna
Mes dades: Llunació: 11,42 dies/ 84,7 %il·luminada/ Distancia: 359.379Km /tamany angular:33,25'

HARDWARE
Telescopi+f: Celestron 8" f10
Montura: Celestron Nextar SE [+ Falca equatorial]
Alineacio: Equador Lluna
Orientació: Nv W<
Camara: ZWO ASI 290MM
Filtre: Baader R
Anclatge: Adaptador T2-EOS (+anella extensió 40mm + anella extensio 21mm)

Mode Camara: Firecapture video (13 videos, per a fer un mosaic)
Temps exp: 2 ms
Gain: 180
Temp sensor: 25,2 ºC
#frames: 10.000 (cadascun dels videos)

SOFTWARE
Processada: 24/7/2020

AutoStakkert! (per cadascun dels 13 videos)
Versió: 3.0.14 (x64)
Image Stabiliz: Surface
Improved tracking
Expand
Quality estim: Laplace noise robust: 6 Local AP
Alignement points: 24 px, multiscale, Place AP in grid
N frames stack/total: 400/10.000
Drizle: 1,5x

PixInsight: (per a cadascuna de les 13 imatges resultants)
Versio: 1.8.8-5
Deconvolution: Shape: 0.50
Stddev: 1.27
MultiscaleLinearTransform:
Algorith:
MultiscaleLinearTransform
Dyadic
Layer 1: +15
Layer 2: +0.30
TGVDenoise: CIE L*a*b mode
Chrominance: NO
Lightness: Strength: 5
Edge protection: 0.0008 (8.00; -4)
Smoothness: 2.00 (2.00; 0)
UnsharpMask: StdDev: 0.50
Amount: 0.80
DynamicCrop: (he mirat les àrees solapades entre tesel·les i
he retallat de les tesel·les menys enfocades)
Salvo totes les imatges en .TIF

Microsoft ICE:
Versió: 2.0.3
Tot en automatic

PixInsight: (sobre el mosaic resultant del MICE)
Versio: 1.8.8-5
FastRotation 180º
DynamicCrop
DBE: DefaultSampleRadius: 16 (proposat pel software)
N samples: 139 (manual)
Correction: Substraction
HistogramTransformation: Shadows: 0.0060
PixelMath: (formula rgb2srgb)
HDRMultiscaleTransform:
Layers: 9

DADES ATLES LUNAR:
Observatory: +41°37' E01°08' Tz: 2h00m
Date: 2020-04-04 21:36:32
Date (TT): 2020-04-04 19:37:44
(J2000) Right Ascension: 10h10m38.29s
(J2000) Declination: +15°23'53.0"
(Date) Right Ascension: 10h11m43.81s
(Date) Declination: +15°17'54.0"
Distance: 359379Km
Apparent diameter: 33.25'
Colongitude: 49.9°
Phase: 46.1°
Lunation: 11.42 days
Illumination: 84.7%
Sub-solar latitude: -1.5°
Libration in Latitude: -05°09'
Libration in Longitude: -05°36'
Position angle: 21.6°
Azimuth +134°33'
Altitude +56°29'
Rise: 15h57m
Transit: 23h15m
Set: 5h44m
Rise azimuth: +67°23'
Transit Altitude: +64°
Set azimuth: +295°01'

DADES FIRECAPTURE:
FireCapture v2.6 Settings
------------------------------------
Camera=ZWO ASI290MM
Filter=R
Profile=Moon
Filename=Moon_235823_Gain=180(off)_Exposure=2.0ms_R.ser
Date=20200404
Start=235558.004
Mid=235823.342
End=000048.680
Start(UT)=215558.004
Mid(UT)=215823.342
End(UT)=220048.680
Duration=290.676s
Date_format=yyyyMMdd
Time_format=HHmmss
LT=UT +1h
Frames captured=10000
File type=SER
Binning=no
Bit depth=8bit
ROI=1936x1096
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=34
Shutter=2.000ms
Gain=180 (30%)
AutoGain=off
USBTraffic=60 (off)
SoftwareGain=10 (off)
Brightness=1 (off)
HighSpeed=off
AutoHisto=75 (off)
FPS=600
AutoExposure=off
Gamma=50 (off)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=181
Histogramm=70%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=10000 Frames
Sensor temperature=25.2°C

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.