• "date": "octubre 9, 2019"
  • "title": "IC1396A – Josep Maria Drudis"
IC1396A - Josep Maria Drudis

La Trompa d’Elefant. Una processada amb paleta Hubble modificada.
https://astrodrudis.com/ic-1396a-the-elephant-trunk/