NGC 2264 – Lluís Ribé

NGC 2264 - Lluís Ribé

NGC 2264. Nebulosa del cono

Imatge presa els dies 23, 24 I 25 de gener.

RGB 10 imatges de 300” per cada filtre, Ha 16 imatges de 600”. Tot a binning 2x2.

Telescopi C11 a 2000 mm de focal (f7). Càmera Moravian G3 16200. Muntura GM 2000 HPS II.

Matadepera.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.