• "date": "juliol 6, 2019"
  • "title": "NGC6946 – Antoni Vidal"
NGC6946 - Antoni Vidal

2019-07-06_NGC6946_AntoniVidal

Telescopio T610 mm a F4 construcción propia
Exposición 30 min Cámara ZWO ASI 1600MC-Cool . Filtro antipolución :natural
night
Desde el Obs. de Montjoia (Moia-Barcelona)