Mart – Jordi Ortega

Mart - Jordi Ortega

Us envio una imatge de Mart del 29 de setembre a les 23 24 TU.
S/C Celestrón 11. Filtres RGB. Seeing 6/10 aproximadament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.