The Dolphin Nebula- Aleix Roig

The Dolphin Nebula- Aleix Roig

Es tracta d'una nebulosa tipus Wolf-Rayet a Cannis Majoris, Sh2-308.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.