NGC4565 – Carlos Uriarte

NGC4565 - Carlos Uriarte

Us envio aquesta imatge capturada des d'Àger

RGB 25 LIGHTS per cada canal de 5 minuts

L 45 lights de 10 minuts

gairebé 14h

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.