• "date": "desembre 31, 2017"
  • "title": "NGC7000 – Manel Martin"
NGC7000 - Manel Martin

Us envio un mosaic de 4 preses de la Nebulosa de Norteamèrica i el pelicà, feta en diferents sessions durant 3 anys, 2017, 2018 i 2019. Fetes amb equip habitual Takahashi FSQ106ED i cámera QHY9 amb sistema remot Talon/Meteowatcher.
En total són unes 27 hores d'integració total.
Processat amb pixisight, he intentat ressaltar al màxim la senyal ha al voltant de les dues nebuloses principals.