• "date": "febrer 23, 2020"
  • "title": "NGC3190 – Antoni Vidal"
NGC3190 - Antoni Vidal

2020-02-23_NGC3190_AntoniVidal

Telescopio T610 mm a F4 construcción propia
Exposición 32 min Cámara ZWO ASI 1600MC-Cool . Filtro antipolución :natural
night
Desde el Obs. de Montjoia (Moia-Barcelona)