NGC2174 – Xavier Marcos

NGC2174 - Xavier Marcos

Dades
20x600s Ha
16x600s OIII

Atik314l+
Ed80

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.